Free Online Tools In Educations Newsletter

About Free Online Tools In Educations Newsletter


You were subscribed to this list because:

Email ini adalah daripada Jawatankuasa ICT FTK. Ia adalah untuk hebahan kepada Staff FTK berkaitan tentang "Free Online Tools In Educations". Dengan kewujudan pelbagai Software Accessories, penggunaan Teknologi IT ini akan dapat membantu dalam PnP. Walaubagaimana pun, newsletter ini masih diperingkat PERCUBAAN. Segala maklum balas amat dihargai.

UNIVERSITI TEKNIKAL MALAYSIA MELAKA
HANG TUAH JAYA
DURIAN TUNGGAL
MELAKA, Melaka 76160
Malaysia

Add us to your address book
Email Marketing Powered by MailChimp